Werkwijzer – Psychodiagnostiek autismespectrumstoornis volwassenen

Werkwijzer – Psychodiagnostiek autismespectrumstoornis volwassenen

Per februari 2018 is Werkwijzer – Psychodiagnostiek autismespectrumstoornis volwassenen beschikbaar voor de ggz-professional om te dienen als een hulpmiddel bij de te nemen stappen in en de te gebruiken instrumenten voor de psychodiagnostiek van autismespectrumstoornis bij volwassenen. Deze werkwijzer is geen protocol en geen standaard. Deze werkwijzer is opgesteld conform de Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van autismespectrumstoornissen bij volwassenen. Deze werkwijzer is evenals de richtlijn bedoeld om het rationeel klinisch handelen te ondersteunen. PDF