Werkwijzer – Psychodiagnostiek autismespectrumstoornis volwassenen

Werkwijzer – Psychodiagnostiek autismespectrumstoornis volwassenen

Per februari 2018 is Werkwijzer – Psychodiagnostiek autismespectrumstoornis volwassenen beschikbaar voor de ggz-professional om te dienen als een hulpmiddel bij de te nemen stappen in en de te gebruiken instrumenten voor de psychodiagnostiek van autismespectrumstoornis bij volwassenen. Deze werkwijzer is geen protocol en geen standaard. Deze werkwijzer is opgesteld conform de Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van autismespectrumstoornissen bij volwassenen. Deze werkwijzer is evenals de richtlijn bedoeld om het rationeel klinisch handelen te ondersteunen. PDF

NIDA

NIDA

Tweede ongewijzigde druk van Nederlands Interview ten behoeve van Diagnostiek Autismespectrumstoornis bij volwassenen (NIDA) nu verkrijgbaar. De NIDA kunt u gebruiken bij psychodiagnostische activiteiten met volwassen cliënten bij wie onderzoek naar een autismespectrumstoornis is geïndiceerd.

Onderzoek naar schematherapie bij volwassenen met autisme en persoonlijkheidsproblematiek

Onderzoek naar psychotherapie bij volwassenen met autisme en comorbide persoonlijkheidsstoornis

Bij Sarr Expertisecentrum Autisme (onderdeel van Bavo Europoort, Parnassia Groep) in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam is gestart met onderzoek naar het inzetten van schemagerichte therapie bij volwassen cliënten met autisme en comorbide persoonlijkheidsstoornis. Voor meer informatie zie PDF