Aanbod

Cursusaanbod autismespectrumstoornis

  • Psychodiagnostiek: autisme, comorbiditeit en differentiaaldiagnostiek
  • Autisme, persoonlijkheid en persoonlijkheidspathologie
  • Van bejegening tot ‘echte’ psychotherapie
  • Bejegening, begeleiding en behandeling

De cursussen worden in overleg incompany gegeven. U dient als opdrachtgever te beschikken over een daarvoor geschikte ruimte inclusief computer met internettoegang.

Voor alle cursussen is accreditatie bij verschillende verenigingen mogelijk. U kunt als opdrachtgever de accreditatie aanvragen met behulp van een draaiboek van de cursus. De draaiboeken zijn voorzien van urenverantwoording, programma-overzicht en literatuurlijst.


Cursus op maat

Het behoort tot de mogelijkheden van AutismeSpectrumNederland om een cursus op maat aan te bieden wanneer u een cursus wenst die niet in het cursusaanbod vermeld staat. U kunt daarvoor contact opnemen om de opties te bespreken.


Supervisie
Supervisie is het onder begeleiding leren door reflectie op uw eigen werkervaringen. Het is een zeer persoonlijke en intensieve vorm van deskundigheidsbevordering. Integratie van inzicht, kennis, ervaringen en gevoelens, in  relatie tot uw beroep van hulpverlener, leidend tot een beter functioneren, is een hoofddoelstelling van supervisie.

Er kan gewerkt worden met een supervisiecontract waarin o.a. de hoeveelheid supervisie en de frequentie van de sessies in overleg worden afgesproken.


Consultatie
Een consult bestaat uit het meedenken in casuïstiek van (autisme)diagnostiek en (autisme)behandeling op individueel cliëntniveau. Het consult bestaat vaak uit 1 of hooguit 2 contacten van 60 minuten per keer (45 contact-minuten, 15 administratie-minuten). In een consult vindt alleen overleg plaats met de hulpverlener(s) van de te bespreken cliënt aan de hand van beschikbare (bij voorkeur geanonimiseerde) verslaglegging. De cliënt wordt niet gezien.

N.B. Op basis van meedenken en hypothetisch concluderen in casuïstiek, aangeleverde verslaglegging en testresultaten in het kader van consult, kan de naam van AutismeSpectrumNederland niet verbonden zijn aan uiteindelijke diagnosestelling, conclusies en verslaglegging.


Kosten

Tarieven voor scholing zijn op aanvraag en afhankelijk van het aantal uren en de grootte van de groep deelnemers. De uren die vermeld staan in het cursusaanbod zijn indicatief: in overleg is wijziging van uren mogelijk. Uurtarief voor supervisie en consultatie is 100 euro. De prijzen van scholing, supervisie en consultatie zijn vrijgesteld van BTW conform de CRKBO-regeling, zie www.crkbo.nl


Algemene voorwaarden
PDF