NIDA

NIDA

Tweede ongewijzigde druk van Nederlands Interview ten behoeve van Diagnostiek Autismespectrumstoornis bij volwassenen (NIDA) nu verkrijgbaar. De NIDA kunt u gebruiken bij psychodiagnostische activiteiten met volwassen cliënten bij wie onderzoek naar een autismespectrumstoornis is geïndiceerd.