Publicaties

Vuijk, R., Van Genderen, H., Geurts, H.M., & Arntz, A. (geaccepteerd en verwacht 2021). Schema therapy for adults with autism spectrum disorder and comorbid personality disorder. In D. Spain, F. Musich, & S. White (Eds.), Psychological therapies for adults with autism: Theory and practice. Oxford University Press.

Vuijk, R., Van der Heiden, S., & Brandsma, T. (geaccepteerd en verwacht medio zomer 2021). Niet minder autistisch, wel minder problematisch. Behandeling van een persoonlijkheidsstoornis bij een volwassene met autismespectrumstoornis. In H. Bögels, H. Hornsveld, & H. Grandia (Red.), Casusboek Schematherapie. Bohn Stafleu van Loghum.

Vuijk, R. (geaccepteerd en verwacht 2021). Autisme, persoonlijkheid en persoonlijkheidspathologie. In E. Blijd-Hoogewys, M. Monsma, & M. Zwets (Red.), Behandeling  van volwassenen met autisme. Hogrefe.

Vuijk, R. (geaccepteerd en verwacht 2021). Autisme in de psychotherapeutische stromingen. In E. Blijd-Hoogewys, M. Monsma, & M. Zwets (Red.), Behandeling  van volwassenen met autisme. Hogrefe.

Horwitz, E., Vuijk, R., & Van Berckelaer-Onnes, I.A. (2021). Overdiagnosticering van autisme bij meisjes en vrouwen? GZ-psychologie, 13(1), 26-29.

Vuijk, R. (2020). Autisme en/of een persoonlijkheidsstoornis? GZ-psychologie, 12(5), 21-23.

Swets, M., Monsma, M., Vuijk, R., & Schuurman, C. (2020). De rol van de regiebehandelaar bij volwassenen met ASS. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 19(1), 2-13.

Vuijk, R., De Nijs, P.F.A., Deen, M., Vitale, S., Simons-Sprong, M., & Hengeveld, M.W. (2018). Temperament and character in men with autism spectrum disorder: A reanalysis of scores on the Temperament and Character Inventory by individual case matching. Contemporary Clinical Trials Communications, 12, 55-59. PDF

Vuijk, R. (2018). Persoonlijkheidspathologie en positieve persoonlijkheidsaspecten bij kinderen, jeugdigen en volwassenen met een autismespectrumstoornis. Een systematische literatuurstudie. Tijdschrift voor Psychotherapie, 44(5), 315-335.

Vuijk, R., Deen, M., Sizoo, B., & Arntz, A. (2018). Temperament, character and personality disorders in adults with autism spectrum disorder: A systematic literature review and meta-analysis. Review Journal of Autism and Developmental Disorders, 5(3), 176-197.

Vuijk, R. (2018). Werkwijzer – Psychodiagnostiek autismespectrumstoornis volwassenen. Sarr Expertisecentrum Autisme/Dare to Design. PDF

Vuijk, R., & Arntz, A. (2017). Schema therapy as treatment for adults with autism spectrum disorder and comorbid personality disorder: Protocol of a multiple-baseline case series study testing cognitive-behavioral and experiential interventions. Contemporary Clinical Trials Communications, 5(2), 80-85. PDF

Vitale, S., Meij, E., & Vuijk, R. (2017). Onderzoek naar de seksualiteitsbeleving van mannen met een autismespectrumstoornis. Tijdschrift voor Seksuologie, 41(1), 35-40.

Bonebakker, A.E., Van Nieuwkerk, S., Vuijk, R., & Blanken, P. (2016). Een autismespectrumstoornis bij dubbele-diagnosepatiënten: Een verkennend onderzoek door middel van screening. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 3, 119-125.

Vuijk, R. (2016). Nederlands Interview ten behoeve van Diagnostiek Autismespectrumstoornis bij volwassenen (NIDA) (2e ongewijzigde druk). Sarr Expertisecentrum Autisme/Dare to Design. PDF 

Vuijk, R., & Eurelings-Bontekoe, E.H.M. (2016). Psychodiagnostiek van een autismespectrumstoornis bij volwassenen: DSM-5-classificatie en diagnose in context. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 2, 80-86.

Vuijk, R., & Arntz. A. (2016). Schema therapy as treatment for adults with autism spectrum disorder and comorbid personality disorder: A multiple baseline case series study testing cognitive-behavioral and experiential interventions. Posterpresentatie, 16e Nationaal Autisme Congres Rotterdam, 11-03-2016 (eervolle vermelding) & 18th International Conference on Autism, London 29/30-09-2016. PDF

Bruggink, A., Huisman, S., Vuijk, R., Kraaij, V., & Garnefski, N. (2016). Cognitive emotion regulation, anxiety and depression in adults with autism spectrum disorder. Research in Autism Spectrum Disorders, 22, 34-44.

Vuijk, R., & Van Schie, D. (2015). Psycho-educatie voor volwassenen met een ASS. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 3, 103-107.

Vuijk, R., & Jacobs, R. (2015). Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! Coping card en terugvalpreventie(plan) met religieuze inhoud. Psyche & Geloof, 26(2), 2-9. PDF

Vuijk, R. (2014). Nederlands Interview ten behoeve van Diagnostiek Autismespectrumstoornis bij volwassenen (NIDA). Sarr Expertisecentrum Autisme/Dare to Design.

Vuijk, R. (2014). Een directieftherapeutisch perspectief op ADHD bij volwassenen. Behandelaanbod, bejegening en casuïstiek. Directieve Therapie, 34(3), 168-179.

Vuijk, R. (2014). Partnerrelatietherapie voor volwassenen met autisme – Visies, interventies en casuïstiek. Systeemtherapie, 26(3), 174-186.

Vuijk, R. (2014). Legestoeldialoog als acceptatietechniek voor partners van mensen met een autismespectrumstoornis. Tijdschrift Klinische Psychologie, 44(2), 99-107.

Vuijk, R. (2014). Acceptatie van je partner met een autismespectrumstoornis vanuit de lege stoel. Systeemtherapie, 26(1), 17-22.

Vuijk, R. (2013). Een eerste aanzet tot procesgerichte gesprekstherapie. In C. Schuurman, E. Blijd-Hoogewys, & P. Gevers (Red.), Behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis (pp. 141-146). Hogrefe.

Vuijk, R. (2013). ‘Nul-empathie-positief’: Een positieve kijk op ASS. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 3, 109-113.

Vuijk, R. (2013). Procesgerichte gesprekstherapie: Enige gedachten over een procesbehandeling van normaal intelligente volwassenen met autismespectrumstoornissen (ASS). Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 51(2), 120-127. PDF

Vuijk, R. (2013). Psychotherapie bij volwassenen met een lichte verstandelijke beperking. Tijdschrift voor Psychotherapie, 39(2), 86-99.

Vuijk, R. (2012). Directieve therapie voor volwassenen met autismespectrumstoornissen. Directieve Therapie, 32(4), 273-286.

Vuijk, R. (2012). De SPV in de hulpverlening aan volwassenen met autismespectrumstoornissen. Sociale Psychiatrie, 32(102), 15-22. PDF

Vuijk, R., De Nijs, P.F.A., Vitale, S.G., Simons, M., & Hengeveld, M.W. (2012).  Persoonlijkheidsaspecten bij volwassenen met autismespectrumstoornissen gemeten met de Temperament and Character Inventory (TCI). Tijdschrift voor Psychiatrie, 54(8), 699-707. PDF

Vuijk, R. (2012). Psychodiagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen: Een descriptief-structureel psychodiagnostisch overzicht. GZ-psychologie, 5, 10-14.

Vuijk, R. (2011). Autismespectrumstoornissen bij volwassenen. In F. Verheij & P.F.A. de Nijs (Red.), Pervasieve ontwikkelingsstoornissen en de inkleuring door de levensfasen (pp. 295-303).  Garant. PDF

Vuijk, R. (1997). Succesvolle arbeidsintegratie van mensen met autisme binnen de sociale werkvoorziening (Doctoraalscriptie). Rijksuniversiteit Leiden, Faculteit Sociale Wetenschappen,  Orthopedagiek. PDF