Publicaties

Langwerden, R.J., Van der Heijden, P.T., Soons, P.H.G.M., Derksen, J.J.L., Vuijk, R., & Egger, J.I.M. (submitted). Personality and psychopathology profiles of adults with autism spectrum disorder without intellectual disability. An exploratory  study with the MMPI-2-RF.

Vuijk, R., Deen, M., Geurts, H.M., & Arntz, A. (submitted). Schema Therapy for personality disorders in adults with autism spectrum disorder: Results of a multiple case series study.

Vuijk, R., De Nijs, P., Arntz,  A., & Geurts, H.M. (submitted). An explorative study of social interaction styles derived from Wing’s Subgrouping Scheme in adult men with autism spectrum disorder, men with personality disorders, and nonpatient men.

Vuijk, R., Van Genderen, H., Geurts, H.M., & Arntz, A. (geaccepteerd en verwacht 2021). Schema therapy for adults with autism spectrum disorder and comorbid personality disorder. In D. Spain, F. Musich, & S. White (Eds.), Psychological therapies for adults with autism: Theory and practice. Oxford University Press.

Vuijk, R., Deen, M., Arntz, A., & Geurts, H.M. (2021). First psychometric properties of the Dutch Interview for Diagnostic assessment of Autism spectrum disorder in adult males without intellectual disability. Journal of Autism and Developmental Disorders, doi: 10.1007/s10803-021-05225-z.

Vuijk, R., Van der Heiden, S., & Brandsma, T. (2021). Behandeling van een persoonlijkheidsstoornis bij een volwassene met autismespectrumstoornis. In H. Hornsveld, H. Bögels, & H. Grandia (Red.), Casusboek Schematherapie – 21 voorbeelden uit de praktijk (pp. 239-256). Bohn Stafleu van Loghum.

Melchior, K., Franken, I.H.A., Vuijk, R., Peerbooms, V., & Van der Heiden, C. (2021). The assessment of thought fusion beliefs and beliefs about rituals in clinical and non-clinical populations: Psychometric properties of the Thought Fusion Instrument (TFI) and Beliefs About Rituals Inventory (BARI). Psychological Test Adaptation and Development, https://doi.org/10.1027/2698-1866/a000011.

Vuijk, R. (2021). Autisme in de psychotherapeutische stromingen. In E. Blijd-Hoogewys, M. Monsma, & M. Zwets (Red.), Behandeling  van volwassenen met autisme (pp. 97-100). Hogrefe.

Vuijk, R. (2021). Autisme, persoonlijkheid en persoonlijkheidspathologie. In E. Blijd-Hoogewys, M. Monsma, & M. Zwets (Red.), Behandeling  van volwassenen met autisme (pp. 79-82). Hogrefe.

Horwitz, E., Vuijk, R., & Van Berckelaer-Onnes, I.A. (2021). Overdiagnosticering van autisme bij meisjes en vrouwen? GZ-psychologie, 13(1), 26-29.

Vuijk, R. (2020). Autisme en/of een persoonlijkheidsstoornis? GZ-psychologie, 12(5), 21-23.

Swets, M., Monsma, M., Vuijk, R., & Schuurman, C. (2020). De rol van de regiebehandelaar bij volwassenen met ASS. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 19(1), 2-13.

Vuijk, R., De Nijs, P.F.A., Deen, M., Vitale, S., Simons-Sprong, M., & Hengeveld, M.W. (2018). Temperament and character in men with autism spectrum disorder: A reanalysis of scores on the Temperament and Character Inventory by individual case matching. Contemporary Clinical Trials Communications, 12, 55-59. PDF

Vuijk, R. (2018). Persoonlijkheidspathologie en positieve persoonlijkheidsaspecten bij kinderen, jeugdigen en volwassenen met een autismespectrumstoornis. Een systematische literatuurstudie. Tijdschrift voor Psychotherapie, 44(5), 315-335.

Vuijk, R., Deen, M., Sizoo, B., & Arntz, A. (2018). Temperament, character and personality disorders in adults with autism spectrum disorder: A systematic literature review and meta-analysis. Review Journal of Autism and Developmental Disorders, 5(3), 176-197.

Vuijk, R. (2018). Werkwijzer – Psychodiagnostiek autismespectrumstoornis volwassenen. Sarr Expertisecentrum Autisme/Dare to Design. PDF

Vuijk, R., & Arntz, A. (2017). Schema therapy as treatment for adults with autism spectrum disorder and comorbid personality disorder: Protocol of a multiple-baseline case series study testing cognitive-behavioral and experiential interventions. Contemporary Clinical Trials Communications, 5(2), 80-85. PDF

Vitale, S., Meij, E., & Vuijk, R. (2017). Onderzoek naar de seksualiteitsbeleving van mannen met een autismespectrumstoornis. Tijdschrift voor Seksuologie, 41(1), 35-40.

Bonebakker, A.E., Van Nieuwkerk, S., Vuijk, R., & Blanken, P. (2016). Een autismespectrumstoornis bij dubbele-diagnosepatiënten: Een verkennend onderzoek door middel van screening. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 3, 119-125.

Vuijk, R. (2016). Nederlands Interview ten behoeve van Diagnostiek Autismespectrumstoornis bij volwassenen (NIDA) (2e ongewijzigde druk). Sarr Expertisecentrum Autisme/Dare to Design. PDF 

Vuijk, R., & Eurelings-Bontekoe, E.H.M. (2016). Psychodiagnostiek van een autismespectrumstoornis bij volwassenen: DSM-5-classificatie en diagnose in context. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 2, 80-86.

Vuijk, R., & Arntz. A. (2016). Schema therapy as treatment for adults with autism spectrum disorder and comorbid personality disorder: A multiple baseline case series study testing cognitive-behavioral and experiential interventions. Posterpresentatie, 16e Nationaal Autisme Congres Rotterdam, 11-03-2016 (eervolle vermelding) & 18th International Conference on Autism, London 29/30-09-2016. PDF

Bruggink, A., Huisman, S., Vuijk, R., Kraaij, V., & Garnefski, N. (2016). Cognitive emotion regulation, anxiety and depression in adults with autism spectrum disorder. Research in Autism Spectrum Disorders, 22, 34-44.

Vuijk, R., & Van Schie, D. (2015). Psycho-educatie voor volwassenen met een ASS. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 3, 103-107.

Vuijk, R., & Jacobs, R. (2015). Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht! Coping card en terugvalpreventie(plan) met religieuze inhoud. Psyche & Geloof, 26(2), 2-9. PDF

Vuijk, R. (2014). Nederlands Interview ten behoeve van Diagnostiek Autismespectrumstoornis bij volwassenen (NIDA). Sarr Expertisecentrum Autisme/Dare to Design.

Vuijk, R. (2014). Een directieftherapeutisch perspectief op ADHD bij volwassenen. Behandelaanbod, bejegening en casuïstiek. Directieve Therapie, 34(3), 168-179.

Vuijk, R. (2014). Partnerrelatietherapie voor volwassenen met autisme – Visies, interventies en casuïstiek. Systeemtherapie, 26(3), 174-186.

Vuijk, R. (2014). Legestoeldialoog als acceptatietechniek voor partners van mensen met een autismespectrumstoornis. Tijdschrift Klinische Psychologie, 44(2), 99-107.

Vuijk, R. (2014). Acceptatie van je partner met een autismespectrumstoornis vanuit de lege stoel. Systeemtherapie, 26(1), 17-22.

Vuijk, R. (2013). Een eerste aanzet tot procesgerichte gesprekstherapie. In C. Schuurman, E. Blijd-Hoogewys, & P. Gevers (Red.), Behandeling van volwassenen met een autismespectrumstoornis (pp. 141-146). Hogrefe.

Vuijk, R. (2013). ‘Nul-empathie-positief’: Een positieve kijk op ASS. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme, 3, 109-113.

Vuijk, R. (2013). Procesgerichte gesprekstherapie: Enige gedachten over een procesbehandeling van normaal intelligente volwassenen met autismespectrumstoornissen (ASS). Tijdschrift Cliëntgerichte Psychotherapie, 51(2), 120-127. PDF

Vuijk, R. (2013). Psychotherapie bij volwassenen met een lichte verstandelijke beperking. Tijdschrift voor Psychotherapie, 39(2), 86-99.

Vuijk, R. (2012). Directieve therapie voor volwassenen met autismespectrumstoornissen. Directieve Therapie, 32(4), 273-286.

Vuijk, R. (2012). De SPV in de hulpverlening aan volwassenen met autismespectrumstoornissen. Sociale Psychiatrie, 32(102), 15-22. PDF

Vuijk, R., De Nijs, P.F.A., Vitale, S.G., Simons, M., & Hengeveld, M.W. (2012).  Persoonlijkheidsaspecten bij volwassenen met autismespectrumstoornissen gemeten met de Temperament and Character Inventory (TCI). Tijdschrift voor Psychiatrie, 54(8), 699-707. PDF

Vuijk, R. (2012). Psychodiagnostiek autismespectrumstoornissen bij volwassenen: Een descriptief-structureel psychodiagnostisch overzicht. GZ-psychologie, 5, 10-14.

Vuijk, R. (2011). Autismespectrumstoornissen bij volwassenen. In F. Verheij & P.F.A. de Nijs (Red.), Pervasieve ontwikkelingsstoornissen en de inkleuring door de levensfasen (pp. 295-303).  Garant. PDF

Vuijk, R. (1997). Succesvolle arbeidsintegratie van mensen met autisme binnen de sociale werkvoorziening (Doctoraalscriptie). Rijksuniversiteit Leiden, Faculteit Sociale Wetenschappen,  Orthopedagiek. PDF